IV. setkání sběratelů čepelkových obalů

30.11.2013 09:00
Zvu Vás tímto na IV. setkání  na adrese Dejvická 13, Praha 6 - Dejvice.
Termín: SOBOTA 6. 11. 2013 od 0,900 hod. do 18,00 hod.(dle potřeby...)
Žádám Vás o potvrzení účasti. Současně mi napište, jaká témata by jste chtěli probírat.
Stabilní témata: Nové objevy čsl. obalů, nové čsl. obaly, nové tiskopisy a katalogy, zajímavosti.
Seznámení s připravovaným katalogem JKP Praha, SOKOL Praha, MAKA Praha.
Účast zatím potvrdili sběratelé:  Makovec, Šimeček, Farka, Bolina a Neubauer. Přislíbil sběratel Krákora.
Těším se na Vaše odpovědi.