O projektu

 

Účelem tohoto webu je ukázat všem sběratelům u nás i v zahraničí moji sbírku, aby mohli čerpat informace pro jejich sbírání nebo pro tvorbu dalších katalogů čepelkových obalů, kterých moc není. Potřeba těchto katalogů stále vzrůstá!

Také mohou sběratelé v duplikátech vyhledat takové obaly, které v mojí sbírce nejsou a tyto mi nabídnout k výměně. Ve výměně mám velké množství obalů a rád je nabídnu každému, kdo projeví o ně zájem.

Tento web má také za povinnost propagovat sběratelský obor jako takový a ukázat jeho krásu.