ESO, Praha

 

Historie společnosti ESO PRAHA:


Společnost ESO – původní majitel Čeněk Hampejs -  továrna na holící čepelky, jednatelství a komisionářství s chemickými a voňavkářskými výrobky Praha.

Společnost byla založena v roce 1936 a zabývala se velkoobchodním prodejem chemických a voňavkářských výrobků. V roce 1939 byla povolena tovární výroba holících čepelek, holicích strojků a drobných kovových potřeb pro domácnost. Původní sídlo firmy bylo v Praze – Starých Strašnicích, Čechova ulice. V závodě pracovalo 12 lidí a převážná část výroby byla prováděna ručně. Strojní vybavení, zakoupené v Solingenu, zajišťovalo výrobu cca 20 000 ks čepelek měsíčně. Materiál, pásková ocel, byl nakupován ve Švédsku, nebo od firmy Oto Manderbach v Solingenu.

V roce 1940 – 41 byla výroba v závodě zastavena a zbylý materiál měl výt dle příkazu předán firmě MAKA. Majitel vak předal jen část a část uschoval. Po osvobození v roce 1945 byla výroba obnovena a to z uschovaného materiálu. Později kupována pásková ocel /ne příliš kvalitní/ od Králodvorských železáren.
Značky na čepelkových obalech zůstaly stejné jako před válkou, s výjimkou názvu VLASTA.

V roce 1946 byla společnost přemístěna do nově postavených objektů v Praze Nuslích, ulice 5. května č. 44. Po válce měl závod stejný počet pracovníků jako před ní, avšak strojní vybavení se zmodernizovalo. Čepelky se vyráběly na 4 automatech /1 brusný na vodu, 3 kožené vyhlazovací/ a to v množství cca 10 – 20 tisíc ks denně.
Prodejem se zabývalo několik obchodních zástupců.
Čepelkové obaly byly navrhovány a tištěny v tiskárně Bajer Kolín a některé v tiskárně Karmášek Hradec Králové. Krabičky a reklamní materiály byly z tiskárny v Šumperku.

V roce 1947 byla udělena Obchodní a živnostenskou komorou v Praze na výrobky voňavkářské ochranná známka HAVIAS a na výrobky holící Ochranná známka ESO.
Dne 1. 3. 1948 byl jmenován národní správce a dnem 1. 7. 1948 byla společnost zestátněna znárodněním a vyhláškou ministra průmyslu k 1. 7. 1948 začleněna jako závod 8 do národního podniku Sandrik Bratislava. Vyhláškou ministra průmyslu ze dne 25. 7. 1949 byla společnost ESO z n. p. Sandrik Bratislava vyčleněna a dnem 1. 5. 1950 začleněna do nově zřizovaného specializovaného národního podniku DIU Praha.
Výměrem ministra průmyslu ze dne 12. 12. 1949 bylo ve smyslu dekretu o řízení výroby nařízeno přemístění závodu ESO z Prahy do Jevíčka a to do 30. 3. 1950, kteréžto přemístění bylo v dané lhůtě provedeno a závod ESO v Praze tím zanikl. Budovy převzala Kovoslužba Praha.


Podle archivních materiálů a výpovědi původního majitele zpracoval               

Dipl. tech. Zděnek BRAUNER            

v únoru 1984