EUREKA“ BLADE

 

        Na straně 60 časopisu Nový xirofil číslo 08/09 z roku 2000 se autor J. Stacho zmiňuje o vcelku vzácných čepelkách: „EUREKA“ BLADE -, které pochází z let 1906 – 1908, což je dáno samotnou existencí firmy, která tyto čepelky vyráběla. V knize „Collectors´s guide To American Razor BLADES“ uvádí její autor Philip L. Krumholz název společnosti rozdílně, než je uvedeno na čepelce : „Eureca Razor Copany“. Ve zmiňovaném článku J. Stacha je také řeč o speciálním holícím strojku, s jehož patentem G. V. Gillette neuspěl. Fotografii tohoto strojku jsem nalezl v knize stejného autora jako předešlé knihy (Philip L. Krumholz) „The Komplete Gillette Colector´s Handbook". Z tohoto uvedeného obrázku vyplývá, že byla použita dvě ostří najednou – vpravo i vlevo. Tento patent byl pravděpodobně založen na úspoře materiálu oproti klasickým čepelkám – dvě ostří EUREKA vedle sebe položená jsou asi o 1/3 užší. Podle tvaru hlavice se domnívám, že se nejedná o holící strojek, ale klasický seřezávač vlasů, jak jej známe v dnešní době a plně nenahrazuje břitvu, i když se tak může zdát..

 

Proč se tento patent neujal jsem se z uvedených knih nedozvěděl. Snad předběhl dobu… (?)

 

Hlavička faktury.

____________________________________________________________________________________

Jsou známy dva obaly...