Posmrtné čepelky

           (Gillette a její ochranné známky)

        Název nadnárodní společnosti „Gillette“ nemůže nechat žádného zaníceného sběratele čepelkových obalů v klidu.  Skupováním konkurence se tato společnost stala nejsilnějším výrobcem holicích čepelek na světě. Co se ale dělo s ochrannými známkami skoupených a zastavených provozů? Kam se tyto ochranné, často velmi známé a krásné, známky ztratily?

        Tato otázka je již dávno zodpovězena. Koupí celé továrny (společnosti) se kupuje veškerý majetek, tedy i ochranné známky. Aby tyto zavedené známky nikdo nemohl již dále používat, musí je nová společnost v krátké době opětovně zaregistrovat, ale již na své jméno a nejméně jednou také použít.
        U ochranných známek, které již společnost Gillette nepoužívá to rozhodně nebylo jinak. Registrovala tyto známky na svoji společnost a vydala obal s danou ochrannou známkou. Museli jednat tak, aby danou ochrannou známku, která určitě byla oblíbenou, nezaregistrovala jiná společnost. Tímto postupem tak vznikla dosti početná skupina charakteristických obalů, které jsou v převážné většině tištěny černou barvou na bílém papíře, vyjimečně modrou nebo červenou. Pro svůj vzhled (a také význam) jsem si pro ně vymyslel i morbidní název „posmrtné čepelky“, protože znamenají jednoznačně smrt té které ochranné známky. Tyto výrobky však nikdy nepřišly do prodeje, a tím je také dána jejich vzácnost. Následující reprodukce ukazují jen malý náhled do značného množství těchto obalů. V mém soupisu vedu celkem již 68 různých obalů a je s podivem, že občas se objeví doposud nepopsaný obal. 

        Společnost Gillette Boston je již dávno prodána novým majitelům Prokter a Gembel. Má však velmi smutnou zásluhu na tom, že výrobní zařízení na výrobu nerezových čepelek z moravského Jevíčka převezla do Petersburgu v Rusku, a tím velmi oslabilo výrobu čepelek v České republice. Ochranné známky ASTRA, TATRA, SOKOL pokračují na čepelkách v jiném státu, proto zatím není jejich "posmrtná čepelka".

...